3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,
Başına saf altından taç koydun.
İncil — Yeni Çeviri 2009