24. Mezmur

241 24. Mezmur
RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey,
Dünya ve üzerinde yaşayanlar;
2 Çünkü O’dur denizler üzerinde onu kuran,
Sular üzerinde durduran.
3 RAB’bin dağına kim çıkabilir,
Kutsal yerinde kim durabilir?
4 Elleri pak, yüreği temiz olan,
Gönlünü putlara kaptırmayan,
Yalan yere ant içmeyen.
5 RAB kutsar böylesini,
Kurtarıcısı Tanrı aklar.
6 O’na yönelenler,
Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar
İşte böyledir. Sela
7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
8 Kimdir bu Yüce Kral?
O RAB’dir, güçlü ve yiğit,
Savaşta yiğit olan RAB.
9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!
Açılın, ey eski kapılar!
Yüce Kral girsin içeri!
10 Kimdir bu Yüce Kral?
Her Şeye Egemen
RAB’dir bu Yüce Kral! Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009