11 RAB’be korkuyla hizmet edin,
Titreyerek sevinin.
İncil — Yeni Çeviri 2009