5 Doğruluğu, adaleti sever,
RAB’bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
İncil — Yeni Çeviri 2009