17 Doğrular yakarır, RAB duyar;
Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.
İncil — Yeni Çeviri 2009