4 RAB’be yöneldim, yanıt verdi bana,
Bütün korkularımdan kurtardı beni.
İncil — Yeni Çeviri 2009