2 Birçoğu benim için:
“Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009