4 RAB’be seslenirim,
Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009