12 Sur halkı armağan getirecek,
Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009