20 Bütün gösterişine karşın anlayışsızdır insan,
Ölüp giden hayvanlar gibi.
İncil — Yeni Çeviri 2009