4 Kulak vereceğim özdeyişlere,
Lirle yorumlayacağım bilmecemi.
İncil — Yeni Çeviri 2009