22 “Dikkate alın bunu, ey Tanrı’yı unutan sizler!
Yoksa parçalarım sizi, kurtaran olmaz.
İncil — Yeni Çeviri 2009