6 Gökler O’nun doğruluğunu duyuruyor,
Çünkü yargıç Tanrı’nın kendisidir. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009