18 Lütfet, Siyon’a iyilik yap,
Yeruşalim’in surlarını onar.
İncil — Yeni Çeviri 2009