13 Yok et onları gazabınla, yok et, tükensinler;
Bilsinler ki, Tanrı’nın Egemenliği Yakup soyundan
Yeryüzünün ucuna kadar ulaşır. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009