3 Suçlarımızın altında ezildik,
Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.
İncil — Yeni Çeviri 2009