5 Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına!
Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:
İncil — Yeni Çeviri 2009