3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,
Bütün halklar sana şükretsin!
İncil — Yeni Çeviri 2009