16 Gün senindir, gece de senin,
Ay ve güneşi sen yerleştirdin,
İncil — Yeni Çeviri 2009