9 Bense sürekli duyuracağım bunu,
Yakup’un Tanrısı’nı ilahilerle öveceğim:
İncil — Yeni Çeviri 2009