15 Güçlü bileğinle kendi halkını,
Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009