40 Çölde kaç kez O’na başkaldırdılar,
Issız yerlerde O’nu gücendirdiler!
İncil — Yeni Çeviri 2009