41 Defalarca denediler Tanrı’yı,
İncittiler İsrail’in Kutsalı’nı.
İncil — Yeni Çeviri 2009