42 Anımsamadılar O’nun güçlü elini,
Kendilerini düşmandan kurtardığı günü,
İncil — Yeni Çeviri 2009