56 Ama onlar yüce Tanrı’yı denediler,
O’na başkaldırdılar,
Koşullarına uymadılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009