58 Puta taptıkları yerlerle O’nu kızdırdılar,
Putlarıyla O’nu kıskandırdılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009