61 Kudretini tutsaklığa,
Görkemini düşman eline teslim etti.
İncil — Yeni Çeviri 2009