71 Halkı Yakup’u, kendi halkı İsrail’i gütmek için,
Onu yavru kuzuların ardından getirdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009