79. Mezmur

791 79. Mezmur
Ey Tanrı, uluslar senin yurduna saldırdı,
Kutsal tapınağını kirletti,
Yeruşalim’i taş yığınına çevirdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009