3 Kanlarını su gibi akıttılar Yeruşalim’in çevresine,
Onları gömecek kimse yok.
İncil — Yeni Çeviri 2009