4 Dostuma ihanet ettiysem,
Düşmanımı nedensiz soyduysam,
İncil — Yeni Çeviri 2009