15 İlgilen sağ elinin diktiği filizle,
Kendine seçtiğin oğulla!
İncil — Yeni Çeviri 2009