4 Çünkü bu İsrail için bir kuraldır,
Yakup’un Tanrısı’nın ilkesidir.
İncil — Yeni Çeviri 2009