5 Tanrı Mısır’a karşı yürüdüğünde,
Yusuf soyuna koydu bu koşulu.
Orada tanımadığım bir ses işittim:
İncil — Yeni Çeviri 2009