11 Onların soylularına Orev ve Zeev’e yaptığını,
Beylerine Zevah ve Salmunna’ya yaptığını yap.
İncil — Yeni Çeviri 2009