12 Onlar: “Gelin, sahiplenelim
Tanrı’nın otlaklarını” demişlerdi.
İncil — Yeni Çeviri 2009