18 Senin adın RAB’dir,
Anlasınlar yalnız senin yeryüzüne egemen en yüce Tanrı olduğunu.
İncil — Yeni Çeviri 2009