6 Edomlular, İsmaililer,
Moavlılar, Hacerliler,
İncil — Yeni Çeviri 2009