7 Geval, Ammon, Amalek,
Filist ve Sur halkı.
İncil — Yeni Çeviri 2009