4 Sevindir kulunu, ya Rab,
Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.
İncil — Yeni Çeviri 2009