4 “Beni tanıyanlar arasında
Rahav ve Babil’i anacağım,
Filist’i, Sur’u, Kûş’u da;
‘Bu da Siyon’da doğdu’ diyeceğim.”
İncil — Yeni Çeviri 2009