12 Elleri üzerinde taşıyacaklar seni,
Ayağın bir taşa çarpmasın diye.
İncil — Yeni Çeviri 2009