4 Yerin derinlikleri O’nun elindedir,
Dağların dorukları da O’nun.
İncil — Yeni Çeviri 2009