15 Ey Mareşa’da yaşayanlar,
RAB kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek.
İsrail’in yüce önderleri Adullam’daki mağaraya sığınacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009