Düşman Yeruşalim’e Yaklaşıyor

9 Çünkü Samiriye’nin yaraları onmaz.
Yahuda da aynı sona uğramak üzere.
Halkımın yaşadığı Yeruşalim’in kapılarına dayandı yıkım.
Düşman Yeruşalim’e Yaklaşıyor
İncil — Yeni Çeviri 2009