Halkı Sömürenlerin Cezalandırılması

21 Halkı Sömürenlerin Cezalandırılması
Yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline!
Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar.
Çünkü güçleri buna yeter.
İncil — Yeni Çeviri 2009