Yeruşalim Halkı Sürgünden Dönecek

5 Bütün halklar ilahlarının izinden gitse bile,
Biz sonsuza dek Tanrımız RAB’bin izinden gideceğiz.
Yeruşalim Halkı Sürgünden Dönecek
İncil — Yeni Çeviri 2009