12 Halkımızdan olanlar o gün
Asur’dan Mısır’a,
Mısır’dan Fırat’a kadar uzanan topraklardan,
Denizler arasında, dağlar arasında kalan topraklardan sana gelecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009