26 Çocuklarınız size, ‘Bu törenin anlamı nedir?’ diye sorduklarında,
İncil — Yeni Çeviri 2009