Mısır’dan Çıkış

31 Mısır’dan Çıkış Aynı gece firavun Musa’yla Harun’u çağırttı ve, “Kalkın!” dedi, “Siz ve İsrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RAB’be tapın.
İncil — Yeni Çeviri 2009